+96602173

Nihonshok Sukiyaki Sauce // Nihonshok Sukiyaki No Tare // すきやきソース

$6.20 inc GST

  • Japanese Sukiyaki Sauce
  • 330ml bottle
  • Do place your orders 3 days in advance when preparing for a Sukiyaki meal or party
Categories: ,